II etap budowy domu: stan surowy otwarty – parter

Zakres prac do wykonania:

Murowanie ścian, kominów parter
Wykonanie stropów, schodów żelbetowych
Wylanie wieńców wspornych parter