RZUTY DO POBRANIA

Budynek B1

Budynek B2

Budynek B3


Propozycje możliwych modyfikacji układu funkcjonalnego