I etap budowy domu: stan zero

Zakres prac do wykonania:

Ogrodzenie placu budowy
Wytyczenie budynku w terenie
Ułożenie podkładu betonowego
Rozprowadzenie kanalizacji (poziomy) pod podkładem
Zbrojenie płyty
Wylanie płyty dennej
Izolacja części podziemnej