Etap II

Roboty ziemne, stan surowy otwarty do poziomu 0,00