Etap I : stan zero

Prace projektowe oraz przygotowanie inwestycji wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę . Wykonanie grodzenie placu budowy
wytyczenie budynku w terenie, rozpoczęcie budowy, izolacja części podziemnej